תשואה על נדלן במערב גרמניה - השקעות נדל"ן בחו"ל 88