דוגמא לסדר פעולות של משקיע נדל"ן - השקעה בנדלן בחול 88