דוגמא לסדר פעולות של משקיע נדל"ן

משקיע צריך לשלם עבור הוצאות הנכס מול הרשויות וכמובן מחויב במס על ההכנסות משכירות. כנגדן הוא גובה דמי אחזקה ודמי שכירות מהדיירים. המשקיע גם מחויב כמובן לתחזק את הנכס ולשמור אותו ברמה סבירה. כאשר מדובר בנכסים מורכבים יותר כגון כאלו הכוללים קרקע מסחרית או נחשבים כמגדלים מחייבים התייחסות אחרת. כאשר משקיעים בנכס חשוב לקחת בחשבון הן את הוצאות האחזקה השוטפות וכן את הריבית על ההלוואה או המשכנתא שנלקחה למימון הנכס. כמובן שאם הנכס שולם במזומן הוצאה זו תרד משמעותית. עם זאת, המשקיע שמעדיף ללוות מחוסר כסף נזיל יכול להשתמש בהכנסות השכירות כדי לשלם את תשלומי ההלוואה החודשית שישולמו לבנקים. ניתן לקזז את הריביות שגובים הבנקים גם בהכנסות השכירות לפני מס על פי החוק. לרכישה במזומן, למשקיע יש כוח משא ומתן חזק יותר והוא במצב פיננסי חזק יותר להחזיק בנכס בהשוואה לרכישה באמצעות הלוואה בנקאית שעלולה להיות מסוכנת כאשר הריבית עולה.

פורט לודרדייל
פורט לודרדייל, פלורידה

מציאת דיירים להשכרת הנכסים יכולה להיות מהירה או איטית, בהתאם ליכולות השיווק והפרסום, הביקוש למגורים באותה השכונה, הצפיפות וקצב ההתפתחות במיקום הספציפי. פיתוח מהיר מדי יוצר תחרות רבה יותר על הדיירים בהשוואה לאזור עם פיתוח איטי יותר. זה נכון גם לגבי תשואת השכירות.

השקעה בנכס מהווה גם גידור טוב מפני אינפלציה מכיוון שהיא מציעה רווח הון לאורך תקופה מסוימת. תלוי במיקום ובסוג הנכס (חוזה שכירות או אחזקה חופשית), ייסוף ההון יכול להיות 5-10% בשנה. במהלך תקופה של 5 – 10 שנים, נכס יכול לעלות בשיעורים כאלה אם מגוון הנכסים הוא רחב. נכס יכול להישאר יציב או ללא שינוי מבחינת צמיחת ההון בהשוואה לנכסים אחרים באותו יישוב. הסיבה לכך היא רוויה או ביקוש באותו השוק. אם משקיע אינו נזהר, השקעה בנכס עלולה לגרום לצמיחה הונית שלילית עקב התכווצות ושפל במחזור הכלכלי. לכן התזמון חשוב בהשקעה בנכסים. בנוסף, אם אתה קונה נכס במיקום עם תוכניות לפיתוח תחנות רכבת או קישורי תחבורה לכבישים ראשיים ולכבישים מהירים אחרים, אתה יכול לצפות להשבחת הערך בעתיד.

Scroll to Top