השקעת נדל"ן בקפריסין היוונית - השקעות נדל"ן בחו"ל 88